Home > Dilarang Sombong

Dilarang Sombong

Pengarang: Anonim

Kategori: Rohani, Kehidupan

Sedikit demi sedikit
Perubahan telah tampak
Prestasi demi prestasi telah tertoreh
Hasil membahana juga sudah membumi

Bergaya berlaku berpesona
Tiadalah berlebih lebih
Segudang harta sebukit ilmu
Telah terkantongi

Membikin hati ingin menampilkan
Menampakkan segala kebolehan
Mengalahkan apa apa di hadapannya
Namun tidaklah demikian

Manusia tetaplah manusia
Yang sama dengan siapa saja

Semoga puisi ini dapat memberikan inspirasi. Baca juga puisi:

<< Caturku (By Anonim) Lakon Kancil (By Anonim) >>

Suka halaman ini? Beritahu teman: